basis-onderwijs


startze.nl


Maak startpagina | Toevoegen aan favorieten
Advertenties
-
Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wat is het nieuwe leren?

De term het nieuwe leren is een zogenaamd containerbegrip: het omvat het onderwijs aan de iederwijs-scholen maar ook het studiehuis in de Tweede fase van de HAVO en het VWO. Ieder idee om het onderwijs anders aan te pakken krijgt stempel nieuwe leren.

Andere begrippen die onder het nieuwe leren vallen zijn: competentiegericht leren, natuurlijk leren, authentiek leren, adaptief onderwijs, contextrijk en betekenisvol leren en probleem gestuurd onderwijs. Termen die inhoudelijk soms ver van elkaar staan.

Meer informatie

 
Competentie gericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs (cgo) is onderwijs dat studenten in staat stelt om de vereiste kennis, vaardigheden en een beroepshouding verwerven. Dit betekent dat zij leren functioneren in een beroepsgerichte situatie.

Per mbo-opleiding is een kwalificatiedossier opgesteld waarin staat aan welke eisen een student moet voldoen om een diploma te krijgen. De overheid stelt deze kwalificatiedossiers vast. Scholen bepalen zelf op welke manier zij hun studenten toerusten op het behalen van het diploma. Een kwalificatiedossier is dus een programma van eisen.

Alle kwalificatiedossiers samen, opgesteld door het onderwijs en bedrijfsleven, vormen de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Deze structuur geeft het kader voor het competentiegerichte onderwijs, dus wat studenten moeten kennen en kunnen.

Ministerie OCW

 
Advertenties


Wat is mobiel leren?

Mobiel leren (M learning) is leren waarbij mobiele apparatuur, zoals mobiele telefoons, PDAs, iPods, mp3-spelers, worden gebruikt binnen het leerproces.

E-learning zorgde ervoor dat het leerproces niet langer expliciet verbonden was aan een vaste leerplek (de school). Ook thuis en waar maar een internetverbinding aanwezig was kon worden geleerd. M-learning faciliteert de mogelijkheid om waar dan ook te interacteren met de educatieve bronnen van school en om direct met studiegenoten te communiceren en samen te werken. M-learning kan dus gezien worden als opvolger van E-learning.

Hieronder staan een aantal aanbieders van mobiele applicaties en scholen die er daadwerkelijk mee hebben gewerkt:Wat is beelddenken?

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel n twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit... waar zit het probleem?

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.Wat zijn kerndoelen?
Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod op de basisschool in grote lijnen. Niet alles wat op school gebeurt, is hierin voorgeschreven. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Daarnaast hebben scholen ruimte voor een eigen, specifiek onderwijsaanbod. Om de kerndoelen daadwerkelijk in het onderwijs te gebruiken, is een uitwerking in methoden nodig. Dat kan op veel verschillenden manieren. De school bepaalt zelf he leerlingen het niveau van de kerndoelen behalen.

 
Door Nico i.s.m. startze.nl
Er staan 91 links op deze pagina.

Privacybeleid